banner

contact us

No.258/262, Strand Road

11th floor, Classic Strand

Pabedan Township, PO 11141

Yangon, Myanmar.

Tel : +95 1 371629 , 371630

Fax : +95 1 249824

Email : info@mikkogroup.biz

Insecticides and Characteristics for Rice

စပါးဖ်က္ပိုးမ်ားႏွင့္ ဖ်က္ဆီးမႈလကၡဏာမ်ား

ဆစ္ပိုးမ်ား ( Stem Borer )

စပါးဆက္တိုက္စိုက္ပ်ိဳးေသာေဒသ၌သာ တစ္ခါတရံဆိုး၀ါးစြာက်ေရာက္ဖ်က္ဆီးေလ့ရွိၿပီး ဆစ္ပိုးေလာက္ေကာင္မ်ားသည္ ပင္စည္အတြင္း ၀င္ေရာက္စားေသာက္ဖ်က္ဆီးၾကသည္။ အပင္ငယ္စဥ္ က်ေရာက္ဖ်က္ဆီးလွ်င္ အလယ္ရြက္မ်ား အညိဳေရာင္ေျပာင္း၍ ေျခာက္ေသြ႕သြား ေသာ ေခါင္ညြန္႔ေသ လကၡဏာ ျမင္ေတြ႕ရသည္။ အႏွံထြက္ၿပီးခ်ိန္တြင္ ပိုးက်ေရာက္ခဲ့လွ်င္ အဆံမပါေသာ အႏွံမ်ားျဖစ္ေပၚလာၿပီး အျဖဴေရာင္ သို႔ေျပာင္းသြားေသာ အႏွံျဖဴ လကၡဏာ ျဖစ္ေပၚသည္။ ပိုးကိုစေတြ႕လွ်င္ေတြ႕ခ်င္း ေဆးပက္ဖ်န္းရန္လိုအပ္သည္။

သံုးရမည့္ေဆး

ေရႊဆန္းေဖာ့စ္ ၊ ကလပ္စတာ ၊ ေရႊဖ်ဴရမ္ ၃ ဂ်ီ ၊ ေရႊဖန္သရင္ ၊ ေရႊဖန္သို ၊ ေရႊဆန္းဖန္


ၾကက္သြန္ၿမိတ္ပိုး ( Gall Midge )

ပင္ပြားကလာ (၇)ရက္မွစတင္တိုက္ခိုက္သည္။ ကနဦး၌ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ျမက္ပင္မ်ားေပၚတြင္ သားဆက္ (1-2)ဆက္ ေပါက္ၿပီးမွသာ စပါးပင္သို႔ကူး၍ဖ်က္ဆီးသည္။ ေလာက္ေကာင္သည္ စပါးပင္၏အညြန္႔ထိပ္ဖူးပိုင္းကို ၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးသျဖင့္ ဖ်က္ဆီးခံရေသာ ပင္ပြားသည္ ပင္ေျခအတြင္း၌ အေခါင္းျဖစ္၍ ပံုသ႑ာန္ေဖာင္းပြလာသည္။ အစိမ္းေရာင္ေဖ်ာ့၍ အႏွံမထြက္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ပ်ိဳးခင္းအဆင့္မွ အႏွံသေႏၶမထည္မီအထိ က်တတ္သည္။

သံုးရမည့္ေဆး

ေရႊအဆီ ၊ ေရဆန္းဖန္ ၊ ေရႊဒိုင္မီ ၊ ေရႊဖ်ဴရမ္ ၃ ဂ်ီ ၊ ေရႊမီဒါ ၊ ေရႊဖန္သရင္


ငေျမႇာင္ေတာင္ ( Cutworm )

ပ်ိဳးသက္ (၇)ရက္မွစတင္၍ စိုက္ခင္းေကာက္ပင္လွန္ၿပီး ၁၅-ရက္အတြင္းေတြ႕ရသည္။ ေလာက္ေကာင္ငယ္စဥ္တြင္ အရြက္၏အစိမ္းေရာင္ အသားကိုျခစ္စားသျဖင့္ အစိမ္းေရာင္ေပ်ာက္ေနေသာစပါးရြက္မ်ားကို ေတြ႕ရသည္။ ပိုးေလာက္ေကာင္ႀကီးဘ၀တြင္ အရြက္မ်ား ၊ အႏွံမ်ားကို ကိုက္ျဖတ္စားေသာက္သည္။ ေႏြစပါး ၊ မိုးစပါးႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ က်ေရာက္ႏိုင္ၿပီး မိုးစပါးတြင္ ပိုမိုဆိုး၀ါးသည္။ စပါးေစ့မွအပင္စေပါက္ၿပီး (၄-၅) ရက္ခန္႔မွ တစ္ပတ္ျခား ေဆးဖ်န္းရန္လိုအပ္သည္။

သံုးရမည့္ေဆး

ေရႊအဆီ ၊ ကလပ္စတာ ၊ ေရႊဆန္းေဖာ့စ္ ၊ ေရႊဆိုက္ပါ ၊ ေရႊအင္ဒို ၊ ေတာင္ေနးဒိုး ၊ ေရႊဖန္သရင္ ၊ ေရႊသီယြန္


ႏွံျဖတ္ပိုး ( Swimming Caterpillar )

သာမန္အားျဖင့္ က်ခဲေသာ္လည္း ရာသီဥတု ေဖာက္ျပန္သည့္အခ်ိန္တြင္ က်ေရာက္တတ္သည္။ စပါးမရိတ္သိမ္းမီ (၁)လခန္႔အလိုတြင္ သတိျပဳရန္လိုသည္။ ေလာက္ေကာင္သည္ အရြက္မ်ားကို ကိုက္ျဖတ္စားေသာက္ ဖ်က္ဆီးသျဖင့္ အရြက္မ်ားေပါက္ၿပဲေနသည္။ အႏွံထြက္ခ်ိန္ ေနာက္ပိုင္း ညေန ေန၀င္ခ်ိန္မွစ၍ မိုးေသာက္ခ်ိန္အထိ တစ္ႏွံခ်င္း ၊ တစ္ေစ့ခ်င္း ဖ်က္ဆီးတတ္သည္။
ေဆးဖ်န္းခ်ိန္သည္ ညေနပိုင္းျဖစ္သင့္သည္။ နံနက္ပိုင္းေနမထြက္မီ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ခ်ံဳႏွင့္ျမက္ဖုတ္မ်ား ၊ အမိႈက္သ႐ိုက္မ်ားအား ပက္ဖ်န္းႏိုင္ လွ်င္ ပိုေကာင္း၏။ ၅-ရက္ျခား (၃)ႀကိမ္ဖ်န္းပါ။

သံုးရမည့္ေဆး

ေရႊအဆီ ၊ ကလပ္စတာ ၊ ေရႊဆန္းေဖာ့စ္ ၊ ေရႊဆိုက္ပါ ၊ ေရႊအင္ဒို ၊ ေရႊႏိုေဖာ့စ္ ၊ ေရႊသီယြန္


ႏွံစုပ္ပိုး ( Rice Bug )

စပါးႏို႔ရည္မတည္မီ ( ၅-၇ ) ရက္ခန္႔အလိုတြင္ ေတြ႕ရတတ္သည္။ စပါးေစ့မွ ႏို႔ရည္ကို စုပ္ယူစားေသာက္သျဖင့္ အဖ်င္းအေမွာ္မ်ားေစသည္။ အခင္းထဲတြင္ အညိဳရင့္ေရာင္ အစက္မ်ား ေတြ႕ရသည္။ ပိုးအေရအတြက္မမ်ားမီ နံနက္ေစာေစာ ၅-ရက္ျခား(၄)ႀကိမ္ ေဆးဖ်န္းပါ။

သံုးရမည့္ေဆး

ေရႊဆန္းတက္ ၊ ေရႊဒိုင္မီ ၊ ေရႊဆန္းေဖာ့စ္ ၊ ေရႊဆီတာ ၊ ေရႊဆန္းဖန္ ၊ ေရႊမီဒါ ၊ ေရႊဖန္သရင္


ျဖဳတ္ပိုး ( Plant Hopper )

ပ်ိဳးခင္းႏွင့္စိုက္ခင္း စပါး ၂-လသားအထိေတြ႕ရသည္။ ပင္ေျခမွေန၍ ပင္ရည္ကိုစုပ္ယူစားေသာက္သည္။ ျဖဳတ္ပိုးက်ေရာက္ပါက စပါးႏွံအေစ့ တည္မႈနည္း၍ အထြက္ႏႈန္းက်ေစသည္။ ညအခ်ိန္တြင္ က်ေရာက္တတ္သည္။

သံုးရမည့္ေဆး

ေရႊဆန္းတက္ ၊ ေရႊဒိုင္မီ ၊ ေရႊဆန္းေဖာ့စ္ ၊ ေရႊဆီတာ ၊ ေရႊဆန္းဖန္ ၊ ေရႊမီဒါ ၊ ေရႊဖန္သရင္ ၊ ေရႊသီယြန္ ၊ ကလပ္စတာ


ပိုးေလာင္မီး ( Hispa )

ပ်ိဳးသက္ (၂ဝ)ရက္ႏွင့္ စိုက္ခင္း (၁)လသားခန္႔တြင္ေတြ႕ရသည္။ အေကာင္ငယ္ႏွင့္ အေကာင္ႀကီးဘဝ ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးတြင္ ဖ်က္ဆီးသည္။ အေကာင္ငယ္သည္ အရြက္ကိုထြင္း၍ ဖ်က္ဆီးျခင္းေၾကာင့္ အရြက္မ်ား ေျခာက္သြားသည္။ အေကာင္ႀကီးသည္ အပင္အစိတ္အပိုင္းအားလံုးကို ဖ်က္ဆီးတတ္ၿပီး အရြက္၏ အစိမ္းေရာင္ တစ္သွ်ဴးကို အလ်ားလိုက္ျခစ္စားသျဖင့္ အရြက္တြင္ အျဖဴေရာင္ အလ်ားလိုက္အစင္းကို ေတြ႕ရသည္။

သံုးရမည့္ေဆး

ေရႊဆီတာ ၊ ေရႊအင္ဒို ၊ ေရႊႏိုေဖာ့စ္ ၊ ဆန္နိေတာ ၊ ေရႊဆန္းေဖာ့စ္ ၊ ေရႊမီဒါ ၊ ေရႊဖန္သရင္ ၊ ကလပ္စတာ ၊ ေရႊသီယြန္


ရြက္လိပ္အိမ္ပိုး ( Case worm )

ပ်ိဳးသက္(၁ဝ)ရက္ႏွင့္ စိုက္ခင္း(၂ဝ)ရက္သားခန္႔တြင္ ေတြ႕ရတတ္သည္။ ေရရွိေသာပ်ိဳးခင္းရွိ ပ်ိဳးပင္မ်ား (သို႔မဟုတ္) ေျပာင္းေရႊ႕စိုက္ၿပီး စပါးပင္မ်ား သားတက္ပြားခ်ိန္၌ က်ေရာက္ဖ်က္ဆီးမႈ ပိုမ်ားသည္။ စပါးပင္ငယ္မ်ား၏ အရြက္မ်ားကို အလ်ားလိုက္ အလိပ္ျပဳလုပ္ၿပီး အတြင္းမွေန၍ အရြက္မ်ား၏ ေအာက္မ်က္ႏွာျပင္ကို ျခစ္စားသည္။ ရြက္လိပ္ရြက္ျဖတ္မ်ား ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ေဆးဖ်န္းသည့္အခါ အခင္းတြင္းမွေရကို ကုန္စင္ေအာင္ထုတ္ၿပီးမွ ဖ်န္းပါ။ ေနာက္တေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ေရျပန္သြင္းပါ။ (၆)ရက္ျခား အနည္းဆံုး(၄)ႀကိမ္ေဆးဖ်န္းပါ။

သံုးရမည့္ေဆး

ေရႊဆီတာ ၊ ေရႊအင္ဒုိ ၊ ေရႊႏိုေဖာ့စ္ ၊ ဆန္နိေတာ ၊ ေရႊဆန္းေဖာ့စ္ ၊ ေရႊဖန္သရင္ ၊ ေတာ္ေနဒိုး ၊ ေရႊဖန္သို